Política de privacitat (Al omplir Formulari)

En compliment del que s'estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, us informem que les dades que faciliti a nosaltres omplint aquest formulari es convertirà en part d'un fitxer propietat de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL i s'utilitzaran per a la gestió de clients.
D'acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico, en enviar el formulari accepten expressament rebre informació de publicitat de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL a mitjançant els canals electrònics.

Política de privacitat de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL

SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL amb domicili a Girona i correu electrònic solpro@solpro.cat i amb NIF B55262935, declara el seu respecte i compliment de les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el compliment de les previsions legals contingudes al Reial decret 994/1999 de 11 de juny, sobre mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, per la qual cosa ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que heu facilitat sense perjudici que les mesures de seguretat no siguin inexpugnables. Per tant, se l'informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL.
També se l'informa que les dades de caràcter personal que vostè introdueixi a través del lloc web ubicat a l'adreça d'Internet www.solpro.cat (en endavant, la web), així com aquells que podria facilitar en el futur en el marc de la relació jurídica amb l'entitat seran recollides en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL, les dades del qual figuren a l'encapçalament i que estarà sota la responsabilitat de l'empresa.
Per tal de complir les disposicions de la LOPD, es fa expressa menció que SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL és el responsable i destinatària de l'arxiu on s'inclouen les dades personals que proporcioneu amb qualsevol dels formularis habilitats per a la pàgina Web indicada i per qualsevol altre mitjà d'interlocució.
Per integrar les seves dades a l'arxiu de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL i, si s'escau, comunicar les seves dades a tercers, necessita el seu consentiment inequívoc, que podrà indicar a través de l'acceptació d'aquesta política de privacitat, escollint l'opció d'acceptar que es presenta en cada formulari de petició de dades.
Abans d'aquesta acceptació cap dada de caràcter personal serà incorporada a fitxers de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL.
Les dades que vostè proporciona a SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL estan destinades a ser utilitzades per al desenvolupament de qualsevol de les activitats de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL, amb la finalitat de gestionar, administrar i prestar els serveis sol·licitats, així com per promoure els seus productes o serveis i per enviar-vos informació comercial relacionada amb nous productes.
També l'acceptació d'aquesta política de privacitat suposa el consentiment exprés perquè pugui enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans equivalents, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, pot contactar amb SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL l'adreça esmentada o correu electrònic solpro@solpro.cat, manifestant la seva voluntat. Excepte en camps en que expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes, impliqui una disminució en la qualitat dels serveis que heu demanat.
La manca de complementació dels camps marcats com obligatori o el subministrament de dades incorrectes farà impossible que SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL pugui prestar els serveis sol·licitats. Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals inclosos en els arxius de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció.
Per exercir els seus drets pot contactar amb SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL, a l'adreça indicada a l'inici d'aquesta política de privacitat, l'atenció del responsable de seguretat (Ref. LOPD). Amb la finalitat de poder adequar els serveis oferts als seus gustos i preferències, SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL farà servir "cookies".
Les "cookies" són arxius de text que servidors envien al seu disc dur per facilitar l'accés més ràpid a la pàgina web seleccionada al seu ordinador. El propòsit de les "cookies" de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL és personalitzar els serveis que oferim, proporcionant informació que poden ser del vostre interès. Les "cookies" no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on us trobeu. No obstant això, si no vol que una "cookie" s'instal·li al disc dur, sol·licitem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les. Tanmateix, li indiquem que pot disminuir la qualitat del funcionament del lloc web.
SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL anunciarà aquests canvis indicant les modificacions realitzades amb claredat i amb antelació i sol·licitant, si escau, la seva acceptació d'aquests canvis. En compliment del que s'estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que ens faciliti omplint aquest formulari formaran part d'un fitxer propietat de SOLUCIONS I PROGRAMACIÓ SL i s'utilitzaran per a la gestió de clients.

E-mail: solpro@solpro.cat